บริษัท ดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ขวดแก้วใช้แล้ว เศษกระดาษเศษ พลาสติกขวดน้ำ P.E.T. และ P.P. เศษเหล็กเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุ-
ดิบในการรีไซเคิล (RECYCLE) หรือ นำขวดแก้วต่างๆ ไปทำความสะอาดแล้วนำกลับไปบรรจุเป็นสินค้าหมุนเวียน (REUSE) บริษัทเริ่ม
ดำเนินธุรกิจมาจากการเปิดร้านรับซื้อของเก่า เศษวัสดุต่างๆริมถนนสุขุมวิท ใกล้อำเภอพระโขนง เมื่อเกือบสี่สิบปีที่แล้ว ก่อนที่จะมา
เปลี่ยนเป็น บริษัท เมื่อปี 2525 บริษัทดำเนินธุรกิจมีการเจริญเติบโตมาโดยตลอด และได้ขยายสาขามาที่เขตประเวศ   บริษัทมีความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในการช่วยเหลือสังคมเมือง โดยการรับซื้อเศษวัสดุต่างๆ ทำให้สามารลดปริมาณขยะของ สังคม-
เมือง ได้ลงเป็นจำนวนมาก และช่วยลดการตัดต้นไม้ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ประโยชน์ของการรีไซเคิล(RECYCLED) หรือการรียูส(REUSED)
    1. การรีไซเคิล(RECYCLED)เป็นการนำเอาเศษวัสดุต่างๆเข้ากระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทดแทนการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ
        เศษวัสดุที่มักนำมารีไซเคิลทดแทนการใช้วัตถุดิบที่ทำลายธรรมชาติ เช่น เศษเหล็ก เศษกระดาษเศษโลหะต่างๆ เศษพลาสติก
        ขวดแก้วต่างๆ
    2.การรียูส(REUSE)เป็นการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้นำกลับไปใช้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตใหม่ ลดการใช้พลังงาน
        และการก่อเกิดมลภาวะต่างๆ
 
ขวดแก้ว
    สามารถนำไปล้างทำความสะอาดผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยตรงหรือเมื่อเสื่อมสภาพหรือแตกแล้ว
ยังสามรถนำไปรีไซเคิลได้ใหม่สามารถนำไปหลอมแล้วทำเป็นขวด แก้วน้ำ จานแก้ว อื่นๆได้มากมาย การนำขวดแก้วกลับมารียูส หรือ
รีไซเคิล สามารถลดปัญหาขยะและการทำลายสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลลง เพราะว่าการผลิต ขวดแก้วแก้วน้ำ จานแก้ว ต้องใช้ทราย-
แก้วเป็นวัตถุดิบในการผลิต ทรายแก้วเป็นทรายที่มีอยู่ตามชายฝั่งทะเล และต้องขุดขึ้นมาเพื่อนำไปผลิต ทำให้สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์เสื่อมโทรมและภูมิประเทศเสียไป
     ปัจจุบันนี้บริษัทได้ส่งขวดใช้แล้วให้กับอุตสาหกรรมอาหารและโรงงานผลิตเบียร์ สุรา อาทิเช่น
                                         บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ขวด เบียร์ไฮเนเก้น ไทเกอร์เบียร์ เชียร์
                                         บริษัท เบียร์ไทย(1991) จำกัด ขวด เบียร์ช้าง เบียร์ อาชา
                                         บริษัท ชานมิเกล(ประเทศไทย)จำกัด ขวด เบียร์ บลูไอซ์ เรสฮอส 
                                         บริษัท แสงโสม จำกัด ขวด แสงโสม หงส์ทอง เหล้าขาว
                                         บริษัท ไพโรจน์(ทั่งซังฮะ) จำกัด ขวดน้ำปลา
                                         บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ขวดซี่อิ๊วตราเด็กสมบูรณ์
                                         บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ขวดเบียร์สิงห์ ลีโอ
เศษกระดาษ
      สามารถนำกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษใหม่ได้ ทดแทนการใช้เยื่อกระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโรงงานผลิตกระดาษ
ต่างๆเยื่อกระดาษที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตกระดาษต่างๆนั้น ได้มาจากการนำต้นไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติ นำไปผ่านกระ -
บวนการผลิตมาเพื่อเป็นเยื่อกระดาษการผลิตกระดาษน้ำหนักหนึ่งพันกิโลกรัมต้องตัดไม้ทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนไว้ไปเป็น 
จำนวนมาก ซึ่งทุกวันนี้ป่าไม้ในประเทศก็เหลือไม่มากแล้ว 
      ปัจจุบันนี้ทางบริษัทได้ส่งเศษกระดาษต่างๆเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ให้กับโรงงานต่างๆอาทิเช่น
                                        บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด
                                        บริษัท คิมเบอรี่คล๊าค จำกัด
                                        บริษัท ไทยโปรดัคท์ จำกัด
                                        บริษัท กระดาษแข็งไทย จำกัด
                                        บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด
                                        บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด
                                        บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด
                                        บริษัท มหาชัยคราฟท์ จำกัด
เศษพลาสติก
    ทุกวันนี้สังคมได้เปลี่ยนไปมากแล้ว ด้วยการเร่งรีบในการดำรงชีวิตอย่างเร่งรีบในแต่ละวัน พลาสติกเข้ามาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรง
ชีวิตแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะพบและใช้แต่พลาสติกตั้งแต่ตื่นขึ้นจนค่ำก่อนนอน เริ่มตั้งแต่ขันน้ำ แปรงสีฟัน หลอดยาสีฟัน ถุงใส่ -
อาหาร กล่องใส่อาหาร ขวดน้ำ จาน ซึ่งเราทุกคนใช้ประจำวันเป็นจำนวนมาก ถ้าไม่มีการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ แล้วจะเป็นปัญหา
อย่างมากเพราะว่าพลาสติกเป็นวัสดุซึ่งย่อยสลายได้ยากต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีจึงย่อยสลาย พลาสติกสามารถนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้
เกือบทุกชนิด การนำกลับไปรีไซเคิลสามารถลดการนำเข้าเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตผลจากน้ำมัน ลดการสูญเสียเงินตราออกต่าง-
ประเทศได้ปีหนึ่งๆได้อย่างมาก
     ปัจจุบันนี้เศษพลาสติกทางบริษัทได้รับซื้อและจำหน่ายเศษพลาสติกโดยนำมาบดทำความสะอาด เพื่อนำไปทดแทนเม็ดพลาสติก-
ใหม่ อาทิเช่น
               เศษพลาสติก P.E.T.E.ขวดน้ำดื่มใส(เพ็ท) บริษัทได้ทำการบดและทำความสะอาด เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน
               เศษพลาสติก P.P. ขวดน้ำดื่มขาวขุ่น ได้ทำการบดและทำความสะอาดเพื่อส่งต่อให้โรงงานเป่าถุงหิ้ว ถุงพลาสติกต่างๆ
เศษเหล็ก เศษโลหะ
     สามารถนำกลับเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเป็นผลิตภัณท์ต่างๆเช่น เหล็กเส้นเหล็กรูปภัณท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง สายไฟ กรอบหน้าต่าง ประตู หม้อข้าว กาละมัง ช้อนส้อม และอื่นๆมากมาย การนำเศษโลหะมารีไซเคิลลดการใช้แร่ต่างๆที่
เป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีน้อยลงทุกๆวัน
     ปัจจุบันนี้ทางบริษัท รับซื้อและจำหน่ายเฉพาะ เศษเหล็ก ซึ่งบริษัทได้รับซื้อมาและจัดทำความสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆเช่น 
เศษดินทราย ยาง พลาสติก สิ่งเจือปนและนำอัดเป็นก้อน(เบลล์)เพื่อส่งต่อให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆใน ประเทศ
 
Website builder by ninewebsite.com
บริษัท บุญพงษ์กิจ จำกัด
142 آԺ 2 (͹ت) แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
Email:hs1pbb@hotmail.com Tel.0-2726-4622 Fax.0-2726-4446